Cách lắp đặt lavabo Inax âm bàn chính hãng nhanh chóng

Cách lắp đặt lavabo Inax âm bàn chính hãng nhanh chóng

Các bước lắp đặt lavabo Inax âm bàn
- Chọn vị trí lắp chậu trên mặt bàn (tham khảo thêm bản vẽ kích thước lắp đặt hình bên dưới)
- Đặt tờ giấy hưống dẫn lắp đặt lên mặt bàn tại vị trí lắp đặt
- Dùng vật lấy dấu tạo dấu trên mặt bàn theo đúng khuôn dạng của mã chậu đã in trên giấy hướng dẫn (cẩn thận tránh vạch dấu nhầm sang mã chậu khác in cùng trên giấy hưống dẫn)
- Bỏ tờ giấy ra và cắt tạo lỗ trên mặt bàn theo đúng khuôn dạng đã lấy dấu
- Tham khảo thêm ở cách lắp đặt ở bản vẽ chi tiết bên dưới là các cách lắp đặt lavabo âm bàn: gl-2094v, lavabo Inax L-2394V, lavabo Inax âm bàn L-2293V, lavabo Inax L-2396V
Cách lắp đặt lavabo Inax âm bàn chính hãng nhanh chóng
Bản vẽ lắp đặt lavabo âm bàn Inax
Liên hệ mua lavabo Inax 0902.92.82.92